Стъпка 1

Подробни данни за Вас

Стъпка 2

Вашето покритие

Стъпка 3

Вашата цена (премия)

Стъпка 1

Подробни данни за Вас
 

Изчислете Вашата премия

Подробности за притежателя на полицата

За да определим най-добрата застраховка, са ни необходими подрообностите, изредени по-долу:

(ако не я знаета, натиснете тук)

Години със застраховка, през които не е подаван иск за щети

По-долу посочете само годините, без да сте подавали иск за щети, като собственик на превозно средство. Това са последните доказуеми години, през които сте били осигурени в застрахователна компания в Нидерландия / извън Нидерландия, и не сте причинили щети.